Tanımlıklar - Articles

Indefinite Article (Belirsiz Tanımlıklar)

İlk kez söz edilen ve belirli bir kişiyi ya da bir şeyi temsil etmeyen, herhangi birisi veya herhangi birşey anlamına gelen, sayılabilen tekil isimlerden önce eğer okunuşu sessiz bir harf ile başlıyorsa "A", sesli bir harf ile başlıyorsa "AN" kullanılır.

Örnek:

a horse (bir at)
a tree (bir ağaç)
a university (bir üniversite)

an apple (bir elma)
an orange (bir portakal)
an hour (bir saat)

Not: a university örneğinde yazımda sesli bir harf ile başlamasına rağmen okunuşta sessiz bir harf ile başladığı için "an" yerine "a" kullanılmıştır. Aynı şekilde an hour örneğinde yazımda sessiz bir harf ile başlamasına rağmen okunuşu sesli bir harf ile başladığı için "a" yerine "an" kullanılmıştır.

 

I study in a room. (Bir odada ders çalışırım.)
There is a man at the garden. (Bahçede bir adam var.)
I'm a doctor. (Ben bir doktorum.)
She wants to be a teacher. (O bir öğretmen olmak istiyor.)
 

  • Sadece isimlerle kullanılır, sıfat ve fiillerle kullanılmaz.
  • Tekil isimlerle kullanılır.
  • Önüne getirilen isim sayılabilmelidir. A water olmaz.

 

 

Definite Article (Belirli Tanımlıklar)

Definite Article "THE", tekil-çoğul, sayılabilen veya sayılamayan her tür ismin önünde kullanılabilir.