Present perfect simple tense, bir şeyin tamamlandığına işaret ederken, present perfect continuous tense tamamlanmamış bir olaydan bahsetmektedir.

 

Present Perfect Simple ve Present Perfect Continuous

Present perfect tense, şimdiki zaman ve geçmiş arasında bağlantısı olan bir eylem veya olaydan bahsetmek için kullanılır.

  • He’s written 16 books.

Geçmişte belli bir zamanda kitap yazmaya başladı. Şimdiye kadar 16 kitap yazdı. Daha başka kitaplar da yazabilir.

Present perfect simple'da olduğu gibi, present perfect continuous da şimdiki zamanla ilişkisi olan olaylar hakkında konuşmak için kullanılabilir.

1 Şu 2 cümleye bakalım:

  • I’ve been decorating the house this summer. Burada odak noktası eylemdir, yani "decorating" ve eylem bitmemiştir.
  • I’ve painted the living room blue. Odak noktası bitmiş olan eylemin sonucudur. Eylem bitmiştir, ancak eylemin sonucunu şu an görebiliriz.

Bitmemiş bir eyleme odaklandığımızda present perfect continuous'u kullanırız.

2 Aşağıdaki iki cümleye bakalım.

  • I’ve read that book you lent me. I finished it yesterday.
  • I’ve been reading that book you lent me. I’ve got another 50 pages to read.

present perfect simple (I’ve read) eylemin bittiğini gösteriyor.               present perfect continuous (I’ve been reading) eylemin henüz bitmediğini gösteriyor.

3 Şimdi şu iki örneğe bakalım.

  • She’s been writing emails for 3 hours.
  • She’s written 10 messages.

Present perfect continuous (has been writing) eylemin ne kadar zamandır devam ettiğini ifade etmektedir. Present perfect simple (has written) ne miktarda veya ne kadar tamamlandığını anlatmaktadır.

4 Aşağıdaki cümlelere gözatalım.

  • I’ve worked here for thirty years.
  • I usually work in London but I’ve been working in Birmingham for the last 3 weeks.

Present perfect simple tense'i bir şeyi sürekli olarak ne kadar süredir yaptığımızı anlatmak için kullanırız. Fakat present perfect continuous tense'i genellikle bir şeyin geçici olduğunu ifade etmek için kullanırız.