Edatlar - Prepositions

İngilizce'de yer, durum, yön, zaman, amaç, ölçüm, süreç, iyelik, benzerlik ve bir eylemi gerçekleştiren kişi veya alet bulundukları cümle içerisinde işlevleri ile ilgili olan edat ile ifade edilir.

İngilizce'de edat kullanımı genel olarak üç grup ile özetlenebilir.

1. Sözlük anlamları (Literary Mining) ile: Cümlede uygun olan edat sözcük anlamı ile tercih edilebilir.

2. Edat içeren kelime grupları (Prepositional Phrases) ile: İngilizce'de bazı isim, sıfat ve fiiller belirli bir edat ile kullanılırlar.

3. Çok kelimeleri fiiller (Phrasel Verbs) ile: