Past Continuous ve Past Simple Tense

1.  Past continuous tense'in en yaygın kullanımı geçmişte belli bir zaman süresince gerçekleşen olaylardan bahsetmek için kullanılmasıdır.

  • What were you doing at 8 o’clock last night? I was watching television.

Saat 8'den önce televizyon izlemeye başladım ve 8'den sonra izlemeye devam ettim.

  • In 1994 he was working in a small town in Poland.
  • At 6 o’clock on Saturday morning we were travelling to the airport.

2. Genellikle past continuous ve past simple tense birlikte kullanılır. Bu olduğunda, past continuous eylem veya durumun daha uzun bir arka planını tanımlar ve past simple tense eylem veya olayın kendisini tanımlar.

  • When I woke up this morning it was raining and my father was singing in the kitchen.
  • I was walking home, whistling happily, when I saw two masked men run out of the bank.

Genellikle past simple tense ile tanımlanan eylem, past continuous tense ile tanımlanan olayı keser.

  • I broke my leg when I was skiing.
  • I was playing a computer game when the doorbell rang.

Past contiuous ile tanımlanan durumun belli bir süre devam ettiğine dikkat edin (skiing ve playing). Fakat past simple hızlıca olan olayları tanımlar (broke ve rang)

Şu iki cümle arasındaki önemli farka dikkat edin.

  • When they arrived, Jeff was cooking dinner. (Jeff yemek yapmaya onlar varmadan başladı)
  • When they arrived, Jeff cooked dinner. (Jeff yemek yapmaya onlar vardıktan sonra başladı.)