İNGİLİZCE NASIL ÖĞRENİLİR?

Dünyada beklenenden de hızlı olan teknolojik gelişmeler, mesafelerin iyice daralmasına ve internet erişimi olan herkesin, anlık olarak görüşebilmesine imkân tanımıştır. Bu da hem sosyalleşme açısından hem de ticari kârlılık elde etmek için yabancı dil bilgisinin özellikle de İngilizcenin artık bir zorunluluk haline geldiğinin önemli bir göstergesi olmuştur.

Ülkemizde uzun yıllardan beri İngilizce, müfredat programlarında yer almaktadır. Uzun saatler ders yapılmış olmasına rağmen, ülkemizin çoğunluğu bu dili hiç bilmezken, kimileri de “anlarım; ama konuşamam” tarafına geçmiştir. Bunların nedenleri ise dil eğitimindeki ezberci ve sadece İngilizce gramer ve kelime ezberlemeye dayalı yanlış metotlardır. Bununla birlikte biraz öğrenmiş olanlara da dil sevdirilmediğinden ve nasıl geliştirebileceği öğretilmediğinden, öğrenilen yabancı diller de unutulmaya yüz tutmaktadır.

İngilizce Öğrenmek Sevgiyle Başlar

İngilizce öğrenme esnasında sevmek ve bir gereklilik olarak görmek, başlangıç açısından atılacak önemli bir adımdır. Dil öğrenmeyi sevmek, ilerletmek için de ciddi destek sağlayacaktır. Evde İngilizce nasıl öğrenilir sorusunun cevabı aranırken bir bebeğin konuşmaya başlama süreçleri örnek olarak alınırsa çok daha faydalı sonuçlar alınabilecektir. Sadece gramer ve kelime ezberleme üzerine yoğunlaşmak yapılabilecek en büyük hata olacaktır. Hiçbir çocuğun, konuşmak için farklı kelimeleri ezberlemeye çalışmasının vaki olmaması bunun en önemli delilidir.

İngilizce Öğrenirken Dinleme, Okuma ve Yazmanın Önemi

Bu nedenlerle de önceliğiniz bol bol dinleme yapmak olmalıdır. Kolay metinlerden başlayarak zora doğru bir geçiş yapılırken, dinleyeceğiniz metinlerin ilginizi çeken şeyler olması, sizin için daha faydalı olacaktır. Bir diğer yöntem de, yine ilgi alanınıza giren kısa ya da uzun metinlerin sürekli okunmasıdır. Okumak da dil gelişiminde çok önemli bir faktördür.

Eğitimciler, yabancı dil gelişimi için gelişimin her safhasında, metin oluşturmayı gerekli görmektedirler. Zira düşünsel faaliyetlerin doruk noktasına ulaştığı yazma esnasında, yabancı dilin birçok inceliğine vakıf olunabilecektir. Yukarıda belirtilen aktiviteler, her gün 15 - 20 dakikalık bir vakit ayırma ile size hem gramer hem de İngilizce kelime bilgisi kazandıracaktır.

İngilizce Kursu konusundaki yazımızı okuyarak, İngilizce nasıl öğrenilir ipuçları edinmeniz ve öğrenme için atılacak bazı adımları da görmeniz mümkündür. Sitemizi takip edin, geleceğe güvenle bakın.