İngilizce Konuşan Ülkeler

İngilizce, Cermen dilleri ailesine dahil bir dildir. Batı Alman dilleri de diyebileceğimiz Cermen dilleri Hint-Avrupa dil ailesinin bir alt birimidir ve Batı ve Kuzey Avrupa'daki ülkelerde konuşulan dillerin birçoğunu kapsar. Almanca ve Felemenkçe de İngilizce gibi bu ailedendir. Avrupa'nın güneyinde Roman dilleri ve doğusunda da slav dilleri ağırlıktadır. Bunu bir tablo ile özetlersek;

Cermen dilleri

Roman dilleri

Slav dilleri

İngilizce

Almanca

Flemenkçe

Danca

İsveççe

Norveççe

Latince

İtalyanca

İspanyolca

Fransızca

Portekizce

Romence

Rusça

Lehçe

Bulgarca

Hırvatça

Çekçe

Slovakça

İngilizce'nin Tarihi

Cermenler, Kavimler Göçü ile yer değiştirmiş ve Britanya Adaları'nda yaşayan Keltleri sürerek bu adalara İngilizceyi getirmiştir. İngilizcenin adı Saksonlarla birlikte AngloSakson halkını oluşturan Angluslardan gelmektedir. Büyük Britanya’ya yerleşen bu cermen kavimler, dillerini "Anglik" olarak adlandırmışlardır.

İngilizce'nin Önemi

Dünyadaki en fazla konuşmacıya sahip dil, İngilizcedir. Ayrıca en çok konuşulan üçüncü ve en çok bilinen ikinci dildir.

İngilizler, 17. yüzyıl boyunca İngiliz İmparatorluğu ve ABD'nin etkisiyle dünyayı etkisi altına almış ve İngilizce, uluslararası arenada öncü bir dil haline gelmiştir.

Dünyada ana dili İngilizce olan ülkelerin yanısıra; ülkenin bir kısmının ana dili İngilizce olan, ikinci dili İngilizce olan, ana dili başka olup resmi dil olarak İngilizceyi benimsemiş olan ve resmi dili olmayıp konuşma dili olarak İngilizceyi fiili olarak kullanan ülkeler bulunmaktadır. Resmi dil veya fiili dil olmasa da diğer çoğu ülkede de yabancı dil olarak İngilizce okullarda ders olarak öğretilmektedir. İngilizce ülkemizde de özel sektörde ve devlet kurumlarının özellikli bazı kadrolarında bir gereklilik ve tercih sebebidir. Dünyadaki en önemli kuruluşlar ve topluluklar olan Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve Afrika Birliğinin de resmi dillerinden biri İngilizcedir.

Resmi Dili İngilizce Olan Ülkeler

Dünya üzerinde resmi dil olarak İngilizceyi kabul eden ülkeler ile resmi bir dili olmayıp fiili olarak (de facto) İngilizceyi kullanan bağımsız ülkelerin sayısı 53'tür. Bu ülkelerin başında ABD, Birleşik Krallık, Hindistan, Pakistan, Nijerya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gelmektedir.

Resmi dili İngilizce olan özerk olmayan devlet sayısı ise 25'tir. Bu devletlere örnek Honkong ve Porto Riko'dur.

Resmi dili İngilizce olan en kalabalık ülke 1 milyarı aşkın nüfusu ile Hindistan iken en az nüfusa sahip devlet ise 67 nüfusu ile Pitcairn Adalarıdır.

Dünyada yerleşimin olduğu altı kıtada 70'den fazla ülkede İngilizce resmi dil olarak kullanılıyor.

Küresel Bir Dil : İngilizce

Günümüzde İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu küresel bir ortak dil niteliği taşımaktadır. İngiliz Milletler Topluluğu ve ABD, dünyada İngilizce konuşan insanların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Uluslararası konsensus ile havacılıkta ve denizcilikte resmi iletişim dilidir. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Uzay İstasyonunda da kullanılmaktadır.

Avrupalılar arasında en faydalı yabancı dil olarak İngilizce'nin kabul edildiği tespit edilmiştir. İngilizce bilenlerin oranının düşük olduğu bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, yetişkin nüfusun büyük çoğunluğu İngilizce konuşabildiğini iddia etmekte ve ana dili İngilizce olanlar hariç Avrupalıların üçte biri İngilizce bildiğini düşünmektedir.

İngilizce yazılmış kitaplar, dergiler ve gazeteler ve dünya çapında yaygındır ve İngilizce en çok kullanılan bilim dilidir.

Bilimsel makalelerin tamamına yakını, web içeriğinin yüzde 30'u, dünya çapında yayınlanan kitapların yüzde 28'i İngilizcedir. Dünya üzerinde en çok çevrilen diler arasında da İngilizce gelmektedir. Örneğin İngilizce-Türkçe Tercüme hizmetleri ülkemizde verilen yabancı dil tercüme hizmetleri:https://www.yakamoztercume.com/ arasında ilk sırada almaktadır. 

Dünyada en çok konuşulan dil Çince, sonrasında İngilizce geliyor. 430 milyon insanın anadili İngilizce ve dünyada 1.8 milyar insan İngilizce konuşuyor. Bu insanlar hemen her kıtada bulunuyor. Dünyada en yaygın dil diyebiliriz.